haalbaarheidsadvies

 

frappe helpt organisaties die iets nieuws willen beginnen, maar helpt ook als bij realisatie van een ambitie blijkt dat het moeilijker is dan gedacht.

Om vast te stellen of een project of nieuwe activiteit haalbaar is, moet worden bepaald of aan alle randvoorwaarden wordt voldaan en overal aan is gedacht.
Iemand met ervaring moet helpen om vast te stellen of hetgeen gewenst haalbaar is en zo ja, wat de snelste weg is naar de gewenste bestemming.

voorbeeld

Een organisatie wil een document management systeem invoeren. Het project om het nieuwe systeem in te voeren komt tot nu toe niet goed van de grond. De ambities zijn hoog en veelzijdig, de techniek is nieuw en lastig, de weerstand binnen de organisatie is groot.

Frappe spreekt met een groot aantal belanghebbenden, gaat na waarover wel en waarover geen consensus is en brengt de doelstellingen terug naar normale proporties. Frappe stelt vervolgens een plan op dat uitgaat van wat haalbaar is, waarin de belangrijkste doelen worden bereikt en dat rekening houdt met de wensen vanuit de organisatie. Iedereen staat weer met zijn beide benen op de grond.

Als het plan af is, is Frappe bereid om het project management uit te voeren om van advies naar realisatie te komen. Frappe helpt waar anderen de moed al bijna hebben opgegeven.