projectmanagement

 

frappe wordt ingeschakeld voor het projectmanagement als een organisatie weet wat ze wil bereiken maar er ook zeker van wil zijn dat het beoogde doel wordt bereikt.

Frappe gaat er altijd van uit dat projectleiders kennis moeten hebben van de inhoud. Alleen sturen op afspraken kan er toe leiden dat het beoogde resultaat uit het zicht raakt. De projectleider van Frappe weet waar hij het over heeft en hoe een doel gerealiseerd moet worden. Kennis van werkwijze en techniek staan aan de basis van succes, waarbij de invulling natuurlijk wordt overgelaten aan degenen die er het meeste verstand van hebben: de toekomstige gebruikers en de leverancier van de oplossingen.

Bij het in gebruik nemen van nieuwe techniek en nieuwe werkwijzen gelooft Frappe in eigen verantwoordelijkheid van betrokken managers: Frappe leidt het project, niet de organisatie.

voorbeeld

Een omroep verhuist naar een nieuw gebouw en wil daarvoor nieuwe televisiefaciliteiten in gebruik nemen. Dit is het moment om een aantal moderniseringen door te voeren in techniek en werkwijze.

Frappe helpt met het opstellen van het programma van eisen, een werkwijze die daarop aansluit en de selectie van een leverancier op basis van een aanbesteding. Nadat de oplossing is gekozen, zorgt Frappe ervoor dat de leverancier zich aan de afspraken houdt bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het project. Frappe zorgt er aan de andere kant voor dat de medewerkers van de omroep hun activiteiten binnen het project uitvoeren en begeleidt hen bij de overgang naar een nieuwe werkwijze die rekening houdt met de technische mogelijkheden.