werkwijze

 

frappe levert advies op het raakvlak van techniek en organisatie. Techniek kan ondersteunen bij nieuwe activiteiten of kan bestaande activiteiten efficiënter maken.

Techniek is niet zaligmakend en dat weet Frappe. Dus als het werk beter anders kan worden georganiseerd dan komt er een advies waarin een andere manier van werken centraal staat.

Als duidelijk is wat moet gebeuren, helpt Frappe organisaties op weg en levert daarvoor projectleiding.

Voordat Frappe aan het werk gaat wordt in een gesprek vastgesteld wat de doelstelling is van de opdracht. Met de opdrachtgever wordt ingegaan op ambities, te bereiken resultaten en de mogelijke aanpak. Vaak zal het zinvol zijn om met meerdere betrokkenen van gedachten te wisselen om een volledig beeld te krijgen van de opdracht en te bepalen of er sprake is van een goede klik. In open gesprekken wordt snel toegewerkt naar helderheid over wat er moet gebeuren om daarna te kunnen komen met een voorstel op maat.

In het voorstel wordt aangegeven hoe de opdracht door Frappe wordt aangepakt, welke activiteiten worden uitgevoerd en hoeveel tijd dat kost. Frappe werkt bij voorkeur op basis van vaste prijs en vaste einddatum voor een project.

Na goedkeuring start Frappe zo snel mogelijk met de uitvoering van de opdracht. Tussentijds wordt gerapporteerd over de voortgang aan opdrachtgever en medewerkers

 

Zie ook: