advies bij de start van nieuwe projecten

 

frappe helpt organisaties om van een mooi voornemen te komen tot een uitvoerbaar project.

Om een nieuwe dienst of techniek in te voeren is het vaak verstandig om dat in de vorm van een project te doen. Maar hoe kom je van een idee naar een plan? Op basis van interviews en onderzoek wordt helder wat moet gebeuren, wanneer dat het beste gedaan kan worden en wie daarbij vanuit de eigen organisatie betrokken moeten zijn. Berekend wordt wat het kost om de beoogde situatie te bereiken en wat de verwachte baten zijn.

Advies en plan vormen één geheel, zodat een concreet projectplan als basis kan dienen voor het bereiken van het gewenste resultaat.

voorbeeld

Een organisatie wil een digitaal archief met beeld en geluid inrichten èn een besparing doorvoeren. Op basis van onderzoek zoekt Frappe uit wat de beste werkwijze is, wat de mogelijkheden zijn binnen reeds aanwezige, aangekochte systemen en welke besparingen mogelijk zijn bij invoering van een andere werkwijze en aanpassing van de techniek op die werkwijze. In het rapport wordt aangegeven welke stappen moeten worden gezet om tot een andere manier van werken te komen en wie daaraan een bijdrage moeten leveren.

Tussentijds worden meerdere scenario's uitgewerkt om zo te komen tot een nuchtere afweging: een uitgebreid en duur, maar zeer volledig archief of een beperkt, simpel en door iedereen te vullen en te raadplegen archief.